Ledenvergadering Buurtnetwerk

16 juni 2021
Ga terug

Buurtnetwerk vergadering.

Op 6 juni is er een ledenvergadering gewesst,

bijgaand de notulen. 2010062021.pdf