Wijziging vergaderdata Buurtnetwerk

23 oktober 2022
Ga terug

De vergaderdata van het buurtnetwerk

Zijn veranderd van data !

van de 2e naar de 3e donderdag in de maand

de vergaderingen zijn: 17 November en 15 December

Iedereen is van harte welkom

Aanvangstijd:  19.30.uur