Wijziging vergaderdata Buurtnetwerk

23 oktober 2022
Ga terug

De vergaderdata van het buurtnetwerk

Zijn veranderd van data !

van de 3e naar de 2e donderdag in de maand

 

Iedereen is van harte welkom

Aanvangstijd:  19.30.uur