Itteren

3 maart 2019
Ga terug Itteren

Geachte heer, mevrouw,

Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht organiseren op woensdag 12 december 2018 een informatieavond over de brug bij Itteren. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Locatie:            Brigidahoeve, Brigidastraat 64 in Itteren

Aanvang:         19:00 uur

Einde:              20:30 uur

De drie onderwerpen die deze avond besproken worden, zijn ook in de nieuwsbrief van oktober aan de orde geweest:

·        De laatste stand van zaken m.b.t. de ontlastconstructie op de huidige brug en de geluidshinder die hierbij ontstaat;

·        De laatste stand van zaken m.b.t. de tijdelijke fietsbrug;

·        De laatste stand van zaken m.b.t. de nieuw te bouwen brug.

Na iedere presentatie heeft u gelegenheid tot het stellen van vragen.Na afloop van de presentaties kunt u het beschikbare kaartmateriaal inzien en zullen er medewerkers van Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen.

We hopen u woensdag 12 december te kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,     Menno Kamp     Omgevingsmanager

Laatste nieuws over de brug              https://itteren.nl/wat-nu-met-de-brug/