Stadsdeelwethouder

19 oktober 2022
Ga terug

Stadsdeelwethouder en stadsdeelregisseur Ieder stadsdeel krijgt in de persoon van de stadsdeelwethouder een herkenbaar, zichtbaar en toegankelijk bestuurlijk aanspreekpunt, gesprekspartner en ambassadeur, met de binnenkort te introduceren stadsdeelregisseur als zijn/haar ambtelijke evenknie. In zijn/haar contacten binnen het stadsdeel is de stadsdeelwethouder aanspreekbaar op alle gemeentelijke thema’s, maar inhoudelijk is en blijft de vakwethouder verantwoordelijk en in de lead. Tijdens de bezoeken van het college aan de stadsdelen zullen we nader op de rol van de stadsdeelwethouder en de stadsdeelregisseur ingaan.

Hoogachtend, Manon Fokke Wethouder Financiën, Bedrijfsvoering, Burgerparticipatie en Lobby

kijk hier voor meer info: _Gebiedsgericht_werken.pdf