Buurtpraat

Buurtpraat uitgaves


Notulen Buurtnetwerk:

Ledenvergadering 2023:  jan  mrt  Jaarver  mei

Ledenvergadering 2022:  jan  feb Jaarver  mei jun  okt dec

Ledenvergadering 2021:  juni  okt  nov Jaarvergadering  BNBW 2021. 


Stadsdeel Noord:  plattegrond  kaart noord

vergadering: stadsdeel Noord 20januari