Werkgroep buurtpraat

De Buurtpraat wordt inmiddels al vele jaren gemaakt, met veel plezier en enthousiasme door een kleine groep mensen. De Buurtpraat verschijnt vijf keer per jaar, ongeveer om de twee maanden. In de zomer is de tussenliggende periode langer. Grofweg zijn de verschijningsmaanden januari, april, mei, september en december. Maar hiermee kan geschoven worden. 

De Buurtpraat biedt een platform voor iedereen uit Borgharen om zich te uiten, te laten zien, om vragen te stellen enzovoorts. Verenigingen, stichtingen, gemeente en vele anderen maken gebruik van de mogelijkheid om gratis een artikel te laten plaatsen. Artikelen die anoniem ingezonden worden, plaatsen we niet. De auteur moet altijd bekend zijn bij de redactie. We proberen zoveel mogelijk artikelen te plaatsen die direct met Borgharen te maken hebben. 
Samen met de MTB maken we er een mooi en duidelijk boekje van. We hopen dat de teksten voor iedereen goed leesbaar zijn  en dat de foto’s een toegevoegde waarde zijn. 
De redactie probeert de actualiteit in de gaten te houden en te integreren in de opmaak. Bovendien proberen we te voorkomen dat er achterhaalde artikelen worden geplaatst. 
De website borgharen.nl valt ook onder deze werkgroep. Artikelen die niet geschikt zijn voor de buurtpraat kunnen direct op de website geplaatst, zodat ook korte termijn acties en nieuws over Borgharen  zichtbaar zijn voor alle inwoners. De website is sneller en actueler. Bovendien hebben we ervoor gekozen om rubrieken die ook in de Buurtpraat zitten te integreren in de website, zodat de lezers die het boekje niet meer hebben, toch weten wat er allemaal te gebeuren staat in en om Borgharen.

De Buurtpraat heeft enkele vaste rubrieken, te weten: het woord van de voorzitteren nieuws van  verenigingen. Verder zijn er een aantal pagina’s met advertenties.

Namens de werkgroep Buurtpraat en Website

  • Eline Gielissen
  • Fabion Bovens
  • Helmi Riepen
  • Alexander Godschalk
  • Nico Wolters