Werkgroep dorpstuin Borgharen

Het voormalige tankstation , gelegen aan de Bovenstraat in het durpke Haare ,is niet meer aanwezig sinds enkele jaren. Enkele plaatselijke groenliefhebbers staken ergens begin februari 2014 de kupkes bij elkaar om nieuw leven op dit voormalig terrein in te blazen. Oorspronkelijk initiatief van Zorginstelling Vivre kwam niet van de grond en mede daardoor zag men de kans schoon om er een nieuwe dorpstuin op te zetten.

Wat ging er zoal aan vooraf? Natuurlijk waren er financiën voor nodig en dit gebeurde in de vorm van een geweldige boost van de welbekende Elisabeth Strouven Stichting , waarbij goeroe Joop van Sintfiet een belangrijke rol aannam en vervulde.

Een aantal vrijwilligers namen initiatief in het nog prille begin, waaronder Joop , Marije Maartje , Geert….om er maar een paar op te noemen. Al gauw kwamen er meer aanmeldingen van medebewoners en zo ook met nieuwe moed.

De dorpstuin leden hadden nu eindelijk een leuke plaats doch er moest dan ook veel materiaal aangeschaft worden, want goed gereedschap is het halve werk ! Er kwam een opslag container, de arme boer kwam met zijn tractor de harde grond spitten, en de MTB schonk ons een hele mooie pipowagen ofwel schaftkeet.

Er werden vervolgens zeer duurzame investeringen gedaan in de vorm van hout en teeltaarde waarbij de eerste kweekbakken werden opgebouwd. Met veel inzet en liefde werden de eerste bloembollen ingeplant, kruidenbakken op creatieve wijze gevormd en het leven in de dorpstuin had zijn begin.

En zo kwam er meer belangstelling van jong en oud tot ouder !  Gabriela was er al zeer vroeg bij, Jose en Suzanne met hun bloemenkennis, Diana bleek een passie voor onkruid te hebben en Joke voor de groenten. Robbie kwam in mei 2014 in Borgharen wonen en raakte al snel in de ban van de weide en de mogelijkheden om er dieren in te zetten.

Vervolgens werd er gewerkt aan het opzetten van een moestuin ! in 2015 is deze structureel aangepast en werd de serre opgebouwd door Robbie en natuurliefhebber Ludo. Teneinde bouwde men een kweekvijver welke vanaf najaar 2015 is gevuld met puur regenwater. Tevens kregen wij er in hetzelfde jaar nog nieuwe leden bij waaronder Rob, Harrie, Wim en Riet, Ben,  en allen zijn nog steeds actief.

Inmiddels is de moestuin in volle glorie , eenieder plant en oogst , de planten en bloemen wachten op het warmere voorjaar. Vanaf Maart 2016 wordt er een geheel nieuwe waterput aangeboord en kan er zodoende grondwater worden opgepompt. De zwarte en bruine dwerggeiten zijn nu reeds 8 jaar oud en worden goed verzorgd.

De Open dag 27.09.2014 was een geweldige najaarsdag met sfeer en gezelligheid ten top. De meeste leden hadden er alles aan gedaan om de tuin om te toveren tot een paradijsje ! Er werden wandelpaden met houtsnippers aangelegd, de visvijver werd met hulp van Ludo voorzien van karpers en goudvissen, de pipowagen werd ingericht en er werd voldoende drank en hapjes voor de bezoekers klaargemaakt. De bloembakken en moestuin lagen er keurig bij , het publiek was onder de indruk en dat maakte het feest compleet.

De Open dag in Augustus 2015 was wederom zeer geslaagd vanwege onder andere het honing succes van onze imker Marc. De honingbakken worden in 2016 uitgebreid naar 12 stuks. Zowel in dat jaar als het voorgaande jaar werden die open dagen gesponsord.

Een speciaal dankwoord voor al die mensen welke zich inzetten om deze tuin tot een succes te maken en te behouden, de mensen die graag hun rest groenten of brood aan onze lieve dieren schenken, de tuinliefhebbers die ons regelmatig een boom of plant brengen en vervolgens in de dorpstuin een nieuw leven tegenmoet gaan. 

Natuurlijk zijn er vanwege meerdere activiteiten foto's  en video's door de vrijwilligers  gemaakt, enkele daarvan zijn terug te vinden in het fotoboek.


De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
  Robbie Atol,
  Joop van Sintfiet.