De Grensmaas

Info Werkgroep Grensmaas.

Maastricht Centrum hoogwatervrij !!       De Groene Rivierl


Herdenkingsbijeenkomst n.a.v. hoogwater Kerst 1993

22 december 2018

Buurtnetwerk Borgharen heeft 22 december een zeer goede en druk bezochte herdenkingsbijeenkomst hoogwater 1993 georganiseerd. 25 jaar jaar geleden werden we vlak voor Kerst geconfronteerd met hoogwater. Een voor velen traumatische ervaring maar desondanks is het goed daar toch nog even bij stil te staan. Gelukkig zijn we door de aanleg van kades in 1995 en door de werkzaamheden van Consortium Grensmaas voorlopig gevrijwaard van overstromingen. In een presentatie van RWS werd duidelijk dat de kans op overstromingen van ons dorp een stuk kleiner geworden is. Tijdens de bijeenkomst werden niet alleen herinneringen opgehaald door de aanwezigen, waren er diverse krantenartikelen en films uit die periode beschikbaar maar werden ook interessante presentaties en toespraken gehouden o.a. door Kees van der Veeken, directeur Consortium Grensmaas, Gert-Jan Krabbendam, wethouder gemeente Maastricht, Patrick van der Broeck, Dijkgraaf Waterschap Limburg en Theo Bovens, onze gouverneur. Ook de schrijvende pers was aanwezig. L1 verzorgende tenslotte opnames die via L1 Limburg zullen worden uitgezonden op tweede kerstdag in een documentaire over  het hoogwater in de Maas.

Bronvermelding: overgenomen uit Dorpsberichten Itteren

onderstaand enkele berichten over het hoogwater gedurende de kerst 1993.

  1. https://itteren.nl/herdenkingsbijeenkomst-hoogwater-kerst-1993
  2. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181220_00085293/podcast-hoogwater-25-jaar-laterttps://www.limburger.nl/cnt/dmf20181223_00085649/gelukkig-is-toen-in-borgharen-niemand-verdronken
  3. https://www.thuisinmaastricht.nl/25-jaar-geleden-stonden-we-met-onze-voeten-in-het-water/
  4. De Woedende Maas, 25 jaar later - L1  https://l1.nl/de-woedende-maas-25-jaar-later-146487/