Omgevingsvisie

Werkgroep Omgevingsvisie   Borgharen-Itteren     

website  https://itterenborgharen.nl/

Nieuwsbrief  januari 2020  Nieuwsbrief januari pdf