Werkgroep verkeer

Deze werkgroep houdt zich bezig met de problemen in het verkeer in onze gemeenschap zoals bijvoorbeeld : kuilen in wegdek, straatverlichting op kruisingen, parkeerproblemen enz. enz. Deze situaties geven wij door aan de Gemeente Maastricht en hopen dat zij deze problemen oplossen door samen met onze werkgroep de situaties te bespreken. Wij hopen dat als er problemen zijn in ons dorp de bewoners dit dan ook kenbaar maken tijdens onze buurtraadvergaderingen, waarvan de datums te vinden is in de buurtpraat.            Werkgroep Verkeer.


 
bezwaarschrift verkeerssituatie bezwaarbrief.pdf
2020 Wijziging verkeerssituatie Past.v.Kanstraat - Koningskampstraat  Verkeer_rijrichting
Verkeershinder 2016-2017      Verkeershinder 2017   omleidingen
Afsluiting spoorwegovergang limmelderweg uitgesteld.   Limmelderweg

busverbinding arriva  Arriva   info Arriva.pdf

Verkeershinder   Noorderbrug -   klik hier    -  Borgharenweg
Bekijk werkzaamheden  Meerssenhoven  Bewonersbrief Meerssen. (12.04)/Bewonersbrief GOW
Advies Veilig Verkeer Borgharen
Brief november 2017 Buurtnetwerk m.b.t.  onveilige verkeerssituatie Borgharenweg brief november