Wergroep verkeer

Deze werkgroep houdt zich bezig met de problemen in het verkeer in onze gemeenschap zoals bijvoorbeeld : kuilen in wegdek, straatverlichting op kruisingen, parkeerproblemen enz. enz. Deze situaties geven wij door aan de Gemeente Maastricht en hopen dat zij deze problemen oplossen door samen met onze werkgroep de situaties te bespreken. 

Wij hopen dat als er problemen zijn in ons dorp de bewoners dit dan ook kenbaar maken tijdens onze buurtraadvergaderingen, waarvan de datums te vinden is in de buurtpraat.            Werkgroep Verkeer.


Verkeershinder 2016-2017      Verkeershinder 2017   omleidingen

Afsluiting spoorwegovergang limmelderweg uitgesteld.   Limmelderweg

busverbinding arriva  Arriva   info Arriva.pdf

Verkeershinder   Noorderbrug -   klik hier    -  Borgharenweg

Bekijk werkzaamheden  Meerssenhoven  Bewonersbrief Meerssen. (12.04)/Bewonersbrief GOW

Advies Veilig Verkeer Borgharen

Brief november 2017 Buurtnetwerk m.b.t.  onveilige verkeerssituatie Borgharenweg brief november