Werkgroep waterkrachtcentrale

Al in 1985 dienden MEGA en PLEM, tegenwoordig beter bekend als Essent en Nuon plannen in voor een waterkrachtcentrale tegenover Borgharen. Subsidie- en debietgebrek deden hun afzien van die investering. Daarna, 2010, vroeg een ondernemer uit Bemelen (ARBRA) vergunning aan en wilde 42 miljoen investeren in dit project.

Daarbij werd gerekend op een subsidie van 9,7 ct per opgewekt kilowattuur. Dat is bijna 2 keer de kostprijs. Die hoge subsidie was nodig omdat debiet en verval in ons vlakke landje een waterkrachtcentrale nooit renderend maken.

Rekenvoorbeeld: 42 miljoen euro investeren in de bouw om 13000 gezinnen van waterkrachtstroom te voorzien ? Dat is dus 3250 euro per gezin, alleen de eerste aanbouw gerekend dus. Een gemiddeld gezin verbruikt 3500 kwu per jaar, dus voor 700 euro. Dit zou vooral duur zijn dus. DUURzaam is iets heel anders.

Maar in Noorwegen kan het toch wel rendabel ?

In Noorwegen zijn debiet en verval zo immens groot, dat niet het gehele verval door de waterkrachtturbines moet. De hoofdstroom gaat daar via de visgeleiding.

Paling en zalm bijvoorbeeld volgen op hun weg naar zee de hoofdstroom. Daar zijn ze niet van weg te slaan, alle experimenten ten spijt. In het geval van Borgharen zouden ze dus de turbines ingezogen worden. Welnu, die turbines zijn feitelijk gewoon buizen met daarin roterende propellers die hun vermalen. Een soort dynamo-werking dus, maar dan met messcherpe propellers. Minimaal 25% directe vissterfte is dan het gevolg. Daarbovenop een even groot aantal verminkte vis, die een langzame pijnlijke dood sterft.

Bovendien zou een waterkrachtcentrale impliceren dat de huidige vistrap moet verdwijnen. Simpelweg vanwege plaatsgebrek. Daar hebben u en ik via belastingcentjes in 2008 3,1 miljoen euro voor gedoneerd. Een duurzame visgeleiding heette het toen. EN TERECHT.

Er zijn zelfs zalmen geregistreerd, die er gebruik van maken.

Als windmolens evenveel vogels uit de lucht zouden zwiepen als deze waterkracht aan vissenleed teweegbrengt, dan was Nederland te klein. Met andere woorden: ook het leven ONDER het wateroppervlak verdient een overlevingskans.

Buurtraad Borgharen, Dorpsraad Itteren, ondergetekende en Ab hebben de in 2014 aangevraagde waterwetvergunning via zienswijze bekritiseerd. 5 April 2016 behandelt het gerechtshof Den Bosch de commentaren. Dan zal (wederom) blijken of deze waterkrachtcentrale gebouwd mag worden.

Hopelijk strandt ook deze derde poging zoals in 2010 voorzien. www.youtube.com/watch?v=hgw/Vdvo1jDU

Leden van de Werkgroep:

Iedereen die onderschrijft dat duurzame oplossingen nooit onevenredige kosten in de zin van subsidie en dierenleed mogen veroorzaken. Waterkracht in Nederland veroorzaakt BLOEDRODE stroom, geen groene. In dat kader passen BR-Borgharen en DR-Itteren in deze visie. In plaats van Werkgroep past hier beter de term “Gedeelde Visie”. Maar what’s in a name…

Ludo Spronck