Werkgroep zorg in de buurt

Werkgroep Zorg

Binnen de Buurtraad Borgharen was onvoldoende zicht op de zorg, die inwoners van Borgharen ontvangen en/of nodig hebben.

Met een oproep via de Buurtraad is toen geprobeerd, de ervaringen van onze inwoners met betrekking tot o.a. de invoering van de WMO en de overgang van zorgtaken naar de gemeente te inventariseren. Helaas zijn hierop weinig reacties binnen gekomen.

In overleg met huisarts Wetzels, die inmiddels dagopvang voor mensen met een WMO-indicatie is gestart aan de Schoolstraat, wordt nu onderzocht of er mogelijkheden zijn, in het pand van Wetzels een soort van “Huiskamer-project” op te starten.

De leden van de werkgroep onderzoeken momenteel de subsidie-mogelijkheden; als het project financieel haalbaar is, moeten we vervolgens gaan inventariseren, welke behoeften er leven bij de inwoners van Borgharen, en gaat de werkgroep tegelijkertijd op zoek naar vrijwilligers die mee willen werken aan dit project.

Febr. 2016

Opening van de Huiskamer.

De Huiskamer in Borgharen Huiskamer2017

Rijbewijs keuring senioren persbericht

Huiskamer 120418       Huiskamer 170418